Các khó khăn, vướng mắc đối với các doanh nghiệp và dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương đang được kỳ vọng lãnh đạo tỉnh giải quyết sớm...

Hàng loạt các vướng mắc của doanh nghiệp và các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương liên quan đến việc chấp thuận chủ trương đầu tư, phương thức đấu giá đất, đấu thầu dự án, hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, cổ phần hóa đối với doanh nghiệp Nhà nước, thuê đất công, chuyển từ thuê đất hàng năm sang thuê đất một lần... đã được UBND tỉnh Bình Dương xem xét tại phiên họp thứ 15 Ban Chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh diễn ra trong ngày 19/02 – 20/02/2024.

Cụ thể, Công ty cổ phần Tổng Công ty Nước – Môi trường Bình Dương kiến nghị về việc xin gia hạn thời gian thực hiện dự án khu liên hợp xử lý chất thải rắn tại xã Tân Long, huyện Phú Giáo; kiến nghị của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Chánh Phú Hòa đối với dự án mở rộng hoa viên nghĩa trang Bình Dương; kiến nghị chuyển từ thuê đất hàng năm sang thuê đất một lần cho cả thời gian thuê của một số doanh nghiệp như: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Trí Việt, Công ty TNHH Tân Minh Trung…; kiến nghị liên quan đến dự án Cảng An Sơn của Tổng Công ty Thương mại – Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - Công ty cổ phần.

Qua ý kiến của các đơn vị, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, cho biết đối với những kiến nghị vẫn còn vướng mắc, chưa thể giải quyết, yêu cầu các sở ngành cần phân chia ra thành từng nhóm vấn đề cụ thể để dễ dàng giải quyết, có lợi cho doanh nghiệp trên tinh thần chấp hành các quy định pháp luật. Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền, đề nghị các sở ngành cần chủ động xem xét, phân tích và có báo cáo đề xuất trình UBND tỉnh xem xét.

Bên cạnh đó, nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 12/2024/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định về giá đất và những vướng mắc, khó khăn trong việc xác định giá đất (Nghị định 12), UBND tỉnh Bình Dương cũng lên kế hoạch thành lập Tổ công tác liên ngành để xác định giá đất.

Vì theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương, thời gian qua, sở đã thực hiện nhiệm vụ tổ chức xác định giá đất cụ thể theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tính đến ngày 09/02/2024, có 73 hồ sơ xác định giá cụ thể tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo 04 phương pháp (so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư) đang trong giai đoạn thực hiện. Bao gồm: 03 hồ sơ Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình UBND tỉnh trước ngày Nghị định 12 có hiệu lực thi hành, kiến nghị UBND tỉnh ban hành quyết định giá đất cụ thể theo phương án đã trình; 70 hồ sơ chưa trình UBND tỉnh về phương án giá đất, trong đó 17 hồ sơ đơn vị tư vấn đã bàn giao kết quả định giá để Sở Tài nguyên và Môi trường trình Hội đồng thẩm định giá đất tổ chức thẩm định.

Tuy nhiên, kết luận của Hội đồng yêu cầu đơn vị tư vấn rà soát, điều chỉnh chứng thư xoay quanh các nội dung như tiêu chuẩn, định mức hướng dẫn phương pháp định giá tại thông tư, nghị định còn quy định chung, chưa cụ thể, các yếu tố ước tính tổng doanh thu và tổng chi phí phát triển giả định của dự án không có tiêu chuẩn, định mức cụ thể; 23 hồ sơ đơn vị tư vấn chưa bàn giao chứng thư; 30 hồ sơ đã thông báo tìm đơn vị tư vấn xác định giá đất cụ thể nhưng chưa có đơn vị tư vấn tham gia xác định giá. 

Trên cơ sở những điểm mới của Nghị định 12, Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị UBND tỉnh Bình Dương thống nhất chỉ đạo giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu, trình UBND tỉnh quy định cụ thể về một số tiêu chí nhằm áp dụng thống nhất trong phương pháp rút thặng dư theo thể thức văn bản quy phạm pháp luật và xây dựng bằng quy trình rút gọn, trong đó, quy định các yếu tố khác hình thành doanh thu bao gồm thời gian​ bán hàng, tỷ lệ bán hàng, tỷ lệ lấp đầy… Quy định cụ thể thời gian xây dựng, tiến độ xây dựng, chi phí quảng cáo, bán hàng, chi phí quản lý vận hành, lợi nhuận của nhà đầu tư…

Trên cơ sở kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Võ Văn Minh chỉ đạo khẩn trương thành lập Tổ công tác liên ngành các cấp để xác định giá đất.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, củng cố nhân sự giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất thực hiện các nhiệm vụ. Các sở, ngành, địa phương phối hợp thành lập Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể theo hình thức Hội đồng hoạt động thường xuyên hoặc Hội đồng hoạt động theo vụ việc phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Đồng thời, giải quyết sớm các hồ sơ đơn vị tư vấn đã bàn giao kết quả định giá trình Hội đồng thẩm định giá đất tổ chức thẩm định.

Nguồn: https://vneconomy.vn/binh-duong-giai-quyet-vuong-mac-cho-cac-du-an-bat-dong-san.htm

Một dự án Green Tower của chủ đầu tư TBS Land đang xây dựng đã đầy đủ pháp lý về quy hoạch 1/500, giấy phép xây dựng cũng đã đủ điều kiện bán hàng. Những điều kiện cũng dần được hỗ trợ đến với doanh nghiệp nhằm thúc đẩy thị trường bất động sản trở nên lành mạnh thuận tiện hơn cho doanh nghiệp. Nhờ đó căn hộ Green Tower tại Dĩ An đang được chờ đón nhất trong năm 2024.